چیدمان:{sort}

دانلود کتاب طراحی Quality Of Service در شبکه های LAN و WAN و VPN

 دانلود کتاب طراحی Quality Of Service در شبکه های LAN و WAN و VPN

 در این پست برای شما عزیزان کتاب دیگری از مجموعه کتاب های ادوار سیسکو را ارائه کرده ایم این کتاب به ویژگی qos در شبکه های می پردازد

QOS چیست ؟

QOS در واقع مکانیزمی برای افزایش کیفیت ارتباطات است که در این کتاب کلیه ارتباطات LAN , WAN و VPN را برررسی خواهیم کرد

در واقع در این مکانیزم ما به دنبال ایجاد شرایط بهتر و با کیفیت تر برای راهندازی ارتباطات هستیم به عنوان مثال در شبکه های که هدف انتقال صدا و تصویر در شبکه است

دانلود کتاب طراحی Quality Of Service در شبکه های LAN و WAN و VPN

سرعت انتقال و کیفیت آن از اهمیت بالایی برخوردار  است چرا که در این شبکه ها اگر بیش از 10 میلی ثانیه بین انتقال پکت ها وقفه باشد

این شبکه های قابلیت اطمینان خود را از دست می دهد و صدا و تصویری که بر روی پکت های IP سوار شده اند با تاخیر خواهند رسید

مبحث QOS  در اغلب سرویس های شبکه موثر است و ما سعی داریم در این آموزش شما را بیش از پیش با این موضوع آشنا کنیم

سرفصل های این آموزش عبارتند از :

 

Chapter 1 : Introduction to QoS
QoS Evolution
User Network Expectations
End User
Information Technologies Management
Understanding QoS
End-to-End QoS
All Packets Are (Not) Equal
The Challenges of Converged Networks
QoS Models
IntServ Overview
DiffServ Overview
Introduction to the QoS Toolset
Simplifying QoS
Modular QoS Command-Line Interface
QoS Baseline
Default Behavior
Cross-Platform Feature Consistency
Automatic QoS
The Continuing Evolution of QoS

Chapter 2 : QoS Design Overview
QoS Requirements of VoIP
Voice (Bearer Traffic)
Call-Signaling Traffic
QoS Requirements of Video
Interactive-Video
Streaming-Video
QoS Requirements of Data
Best-Effort Data
Bulk Data
Transactional Data/Interactive Data
Locally Defined Mission-Critical Data
DLSw+ Considerations
QoS Requirements of the Control Plane
IP Routing
Network-Management
Scavenger Class
DoS and Worm Mitigation Strategy Through Scavenger Class QoS
Principles of QoS Design
General QoS Design Principles
Classification and Marking Principles
Policing and Markdown Principles
Queuing and Dropping Principles
DoS and Worm Mitigation Principles
Deployment Principles

Part II : QoS Toolset
Chapter 3 : Classification and Marking Tools
Classification Tools
Modular QoS Command-Line Interface Class Maps
Network-Based Application Recognition
Marking Tools
Class-Based Marking
Class-Based Policing
Committed Access Rate
Policy-Based Routing
Voice Gateway Packet Marking
Layer 2 Marking Fields
Layer 3 Marking Fields
Translating Layer 2 and Layer 3 Packet Markings
L2 Protocol Tunneling
VPN
NBAR
MPLS
IP—ATM/Frame Relay Bundles
Level 2 to Level 3 Packet-Marking Translation


Chapter 4 : Policing and Shaping Tools
Token Bucket Algorithms
Policers
Policers as Markers
Committed Access Rate
Class-Based Policing
Shapers
Shaping Algorithms
Shaping on ATM and Frame Relay Networks
Generic Traffic Shaping
Class-Based Shaping
Further Reading
DiffServ Policing Standards
Policing
ATM PVC Traffic Parameters
Frame Relay Traffic Shaping
Traffic Shaping


Chapter 5 : Congestion-Management Tools
Understanding Scheduling and Queuing
Legacy Layer 3 Queuing Mechanisms
Priority Queuing
Custom Queuing
Weighted Fair Queuing
IP RTP Priority Queuing
Currently Recommended Layer 3 Queuing Mechanisms
Class-Based Weighted Fair Queuing
Low-Latency Queuing
Layer 2 Queuing Tools
Frame Relay Dual-FIFO
PVC Interface Priority Queuing
Tx-ring
PAK_priority

Chapter 6 : Congestion-Avoidance Tools
Random Early Detection
Weighted Random Early Detection
DSCP-Based Weighted Random Early Detection
Explicit Congestion Notification
Further Reading
DiffServ Standards Relating to WRED
Cisco IOS WRED Documentation

Chapter 7 : Link-Specific Tools
Header-Compression Techniques
Related Standards
TCP Header Compression
RTP Header Compression
Compression Formats
Layer 2 Encapsulation Protocol Support
Summary of cRTP Formats and Protocol Encapsulations
Class-Based Header Compression
Advanced Topics on cRTP
Link Fragmentation and Interleaving
Fragment Sizes
Multilink PPP LFI
Frame-Relay Fragmentation
LFI for Frame Relay/ATM Service Interworking
IPSec Prefragmentation
IETF Standards
Frame Relay Forum Standards
Header Compression
Link Fragmentation and Interleaving

Chapter 8 : Bandwidth Reservation
RSVP Overview
RSVP Service Types
Admission Control
RSVP and LLQ
MPLS Traffic Engineering
Scalability
RSVP-DiffServ Integration
Endpoints and Proxies
Further Reading
Cisco IOS Documentation

Chapter 9 : Call Admission Control (CAC)
CAC Overview
CAC Defined
CAC Tool Categories
Local CAC Tools
Measurement-Based CAC Tools
Resource-Based CAC Tools
CallManager Locations CAC
Gatekeeper CAc
RSVP
Example of VoIP CAC Through RSVP
Further Reading
General
Cisco IOS Documentation


Chapter 10 : Catalyst QoS Tools
Generic Catalyst QoS Models
Classification, Marking, and Mapping
Policing and Markdown
Queuing and Dropping
Catalyst 2950
Catalyst 2950 Classification, Marking, and Mapping
Catalyst 2950 Policing and Markdown
Catalyst 2950 Queuing
Catalyst 3550
Catalyst 3550 Classification, Marking, and Mapping
Catalyst 3550 Policing and Markdown
Catalyst 3550 Queuing and Dropping
Catalyst 2970, 3650, and 3750
Catalyst 2970/3560/3750 Classification, Marking, and Mapping
Catalyst 2970/3560/3750 Policing and Markdown
Catalyst 2970/3560/3750 Queuing and Dropping
Catalyst 4500
Catalyst 4500 Classification, Marking, and Mapping
Catalyst 4500 Policing and Markdown
Catalyst 4500 Queuing and Dropping
Catalyst 6500
Catalyst 6500 Classification, Marking, and Mapping
Catalyst 6500 Policing and Markdown
Catalyst 6500 Queuing and Dropping

Chapter 11 : WLAN QoS Tools
QoS for Wireless LANs Versus QoS on Wired LANs
Upstream Versus Downstream QoS
IEEE 802.11 DCF
Interframe Spaces
Random Backoffs/Contention Windows
IEEE 802.11e EDCF
QoS Basic Service Set Information Element
IEEE 802.1D Classes of Service
QoS Operation on Cisco APs
Configuring QoS on Cisco APs

Part III : LAN QoS Design
Chapter 12 : Campus QoS Design
DoS/Worm-Mitigation Strategies
Scavenger-Class QoS Operation
Call-Signaling TCP/UDP Ports in Use
Access-Edge Trust Models
Trusted Endpoint Models
Untrusted Endpoint Models
Conditionally Trusted Endpoint(s) Models
Catalyst 2950 QoS Considerations and Design
Catalyst 2950: Trusted Endpoint Model
Catalyst 2950: Untrusted PC with SoftPhone Model
Catalyst 2950: Untrusted Server Model
Catalyst 2950: Conditionally Trusted IP Phone + PC: Basic Model
Catalyst 2950: Conditionally Trusted IP Phone + PC: Advanced Model
Catalyst 2950: Queuing
Catalyst 3550 QoS Considerations and Design
Catalyst 3550: Trusted Endpoint Model
Catalyst 3550: Untrusted PC with SoftPhone Model
Catalyst 3550: Untrusted Server Model
Catalyst 3550: Conditionally Trusted IP Phone + PC: Basic Model
Catalyst 3550: Conditionally Trusted IP Phone + PC: Advanced Model
Catalyst 3550: Queuing and Dropping
Catalyst 2970/3560/3750 QoS Considerations and Design
Catalyst 2970/3560/3750: Trusted Endpoint Model
Catalyst 2970/3560/3750: Untrusted PC with SoftPhone Model
Catalyst 2970/3560/3750: Untrusted Server Model
Catalyst 2970/3560/3750: Conditionally Trusted IP Phone + PC: Basic Model
Catalyst 2970/3560/3750: Conditionally Trusted IP Phone + PC: Advanced Model
Catalyst 2970/3560/3750: Queuing and Dropping
Catalyst 4500-SupII+/III/IV/V QoS Considerations and Design
Catalyst 4500: Trusted Endpoint Model
Catalyst 4500: Untrusted PC with SoftPhone Model
Catalyst 4500: Untrusted Server Model
Catalyst 4500: Conditionally Trusted IP Phone + PC: Basic Model
Catalyst 4500: Conditionally Trusted IP Phone + PC: Advanced Model
Catalyst 4500: Queuing
Catalyst 6500 QoS Considerations and Design
Catalyst 6500: CatOS Defaults and Recommendations
Catalyst 6500: Trusted Endpoint Model
Catalyst 6500: Untrusted PC with SoftPhone Model
Catalyst 6500: Untrusted Server Model
Catalyst 6500: Conditionally Trusted IP Phone + PC: Basic Model
Catalyst 6500: Conditionally Trusted IP Phone + PC: Advanced Model
Catalyst 6500: Queuing and Dropping
Catalyst 6500: PFC3 Distribution-Layer (Cisco IOS) Per-User Microflow Policing
WAN Aggregator/Branch Router Handoff Considerations
Case Study: Campus QoS Design

Part IV : WAN QoS Design
Chapter 13 : WAN Aggregator QoS Design
Where Is QoS Needed over the WAN?
WAN Edge QoS Design Considerations
Software QoS
Bandwidth Provisioning for Best-Effort Traffic
Bandwidth Provisioning for Real-Time Traffic
Serialization
IP RTP Header Compression
Tx-ring Tuning
PAK_priority
Link Speeds
Distributed Platform QoS and Consistent QoS Behavior
WAN Edge Classification and Provisioning Models
Slow/Medium Link-Speed QoS Class Models
High Link Speed QoS Class Models
WAN Edge Link-Specific QoS Design
Leased Lines
Frame Relay
ATM
ATM-to-Frame Relay Service Interworking
ISDN
Case Study: WAN Aggregation Router QoS Design
Further Reading

Chapter 14 : Branch Router QoS Design
Branch WAN Edge QoS Design
Unidirectional Applications
Branch Router LAN Edge QoS Design
DSCP-to-CoS Remapping
Branch-to-Campus Classification and Marking
NBAR Known-Worm Classification and Policing
Case Study: Branch Router QoS Design

Part V : VPN QoS Design
Chapter 15 : MPLS VPN QoS Design
Where Is QoS Needed over an MPLS VPN?
Customer Edge QoS Design Considerations
Layer 2 Access (Link-Specific) QoS Design
Service-Provider Service-Level Agreements
Enterprise-to-Service Provider Mapping Models
Provider-Edge QoS Considerations
Service Provider-to-Enterprise Models
MPLS DiffServ Tunneling Modes
Core QoS Considerations
Aggregate Bandwidth Overprovisioning
DiffServ in the Backbone
MPLS Traffic Engineering
Case Study: MPLS VPN QoS Design (CE/PE/P Routers)

Chapter 16 : IPSec VPN QoS Design
Site-to-Site V3PN QoS Considerations
IPSec VPN Modes of Operation
Packet Overhead Increases
cRTP and IPSec Incompatibility
Prefragmentation
Bandwidth Provisioning
Logical Topologies
Delay Budget Increases
ToS Byte Preservation
QoS Pre-Classify
Pre-Encryption Queuing
Anti-Replay Implications
Control Plane Provisioning
Site-to-Site V3PN QoS Designs
Headend VPN Edge QoS Options for Site-to-Site V3PNs
Teleworker V3PN QoS Considerations
Teleworker Deployment Models
Broadband-Access Technologies
Bandwidth Provisioning
Asymmetric Links and Unidirectional QoS
Broadband Serialization Mitigation Through TCP Maximum Segment Size Tuning
Split Tunneling
Teleworker V3PN QoS Designs
Case Study: IPSec VPN QoS Design

ادامه خبر
 • 15 701
 • 2

دانلود کتاب Cisco CCNP Service Provider SPCore Exam 642-887

دانلود کتاب Cisco CCNP Service Provider SPCore Exam 642-887

در این پست قصد داریم تا کتاب دیگری از گرایش سرویس پروایدر سیسکو برای شما ارائه کنیم هدف ما دراین کتاب و دوره ی آموزشی پیرامون آن شناخت زیرساخت و هسته سرویس های خدمات دهنده اینترنتی و اینترانتی می باشد

در واقع دوره های سرویس پروایدر با هدف ایجاد ارتباطات WAN ارائه می شود به همین منظور در این دوره ابتدا با پروتکل های مسیریابی همچون ospf و isis آشنا می شویم و پس از آن به صورت پیشرفته به آموزش تکنولوژی MPLS خواهیم پرداخت

دانلود کتاب Cisco CCNP Service Provider SPCore Exam 642-887

MPLS سرویسی ترکیبی از لایه 2 و 3 است و هدف آن ایجاد ارتباط بین autonomous system ها در شبکه WAN می باشد

این تکنولوژی در بین متخصصان سرویس پروایدر به تکنولوژی لایه 2/5 معروف است

پس از MPLS با مبحث QOS که مخفف Quality Of Service آشنا خواهید شد

سرفصل های این دوره عبارتند از :

Introduction Revision For OSPF

Revision For ISIS

Introduction To Multiprotocol Label Switching

MPLS Operation Protocols

Configuration Service provider Lab

MPLS Traffic Engineering

MPLS Traffic Engineering Operations & Configuration

LAB Service Provider

QOS Introduction

QOS Clssification & Marking

QOS Congestion Management And Avoidance

Mpls QOS Models

ادامه خبر
 • 14 646
 • 0

دانلود کتاب CCNP Security SISAS Implementing Cisco Secure Access Solutions Exam 300-208

دانلود کتاب CCNP Security SISAS Implementing Cisco Secure Access Solutions Exam 300-208

در این پست کتاب دیگری از کمپانی سیسکو  را ارائه می کنیم این کتاب مربوط به گرایش امنیت سیسکو است و با نام Cisco ccnp security SISAS در کمپانی سیسکو ثبت شده است

دانلود کتاب CCNP Security SISAS Implementing Cisco Secure Access Solutions Exam 300-208

مهارت جویان این دوره آزمونی با کد exam 300-208 را جهت اخذ مدرک بین المللی شرکت می کنند

هدف این دوره ارائه راهکارهای امنیتی بر روی تجهیزات سیسکو همچون روتر و فایروال است تا با استفاده از آن ارتباطات شبکه ایمن شوند در این راستا ابتدا با پروتکل AAA آشنا می شویم این پروتکل یکی از قوی ترین پروتکل ها برای ایجاد authentication - authorization و accounting بر روی سرویس های مختلف شبکه است به عنوان مثال می توانیم لاگین کردن در یک روتر را به دیتابیس AAA سوق داد به جای آنکه از دیتابیس لوکال خود روتر استفاده شود پس از این پروتکل با مبحث امنیتی Eap - Tls و همچنین پروتکل معروف 802.1x آشنا می شوید این پروتکل جهت افزایش امنیت و احراز هویت در بیشتر سازمان های نظامی مورد استفاده قرار میگیرد

پس از آن با سرویس های ISE سیسکو آشنا می شویدو با استفاده از آن توانمندی امنیتی بخش های مختلف شبکه را در دسته بندی های مختلفی همچون شبکه های wire و wireless  افزایش خواهید داد

به طور کلی از آنجاییکه این کورس به صورت implementing ارائه می شود مطالعه آن را به تمامی عزیزان پیشنهاد می کنیم

سرفصل های این آموزش عبارتند از :

Part I : The CCNP Certification
Chapter 1 : CCNP Security Certification
Part II  : The Triple A Authentication, Authorization, and Accounting
Chapter 2 : Fundamentals of AAA
Chapter 3 : Identity Management
Chapter 4 : EAP Over LAN Also Known As 802.1X
Chapter 5 : Non-802.1X Authentications
Chapter 6 : Introduction to Advanced Concepts
Part III : Cisco Identity Services Engine
Chapter 7 : Cisco Identity Services Engine Architecture
Chapter 8 : A Guided Tour of the Cisco ISE Graphical User Interface
Chapter 9 : Initial Configuration of the Cisco ISE
Chapter 10 : Authentication Policies
Chapter 11 : Authorization Policies
Part IV : Implementing Secure Network Access
Chapter 12 : Implement Wired and Wireless Authentication
Chapter 13 : Web Authentication
Chapter 14 : Deploying Guest Services
Chapter 15 : Profiling
Part V : Advanced Secure Network Access
Chapter 16 : Certificate-Based User Authentications
Chapter 17 : Bring Your Own Device
Chapter 18 : TrustSec and MACSec
Chapter 19 : Posture Assessment
Part VI : Safely Deploying in the Enterprise
Chapter 20 : Deploying Safely
Chapter 21 : ISE Scale and High Availability
Chapter 22 : Troubleshooting Tools
Part VII : Final Preparation
Chapter 23 : Final Preparation

ادامه خبر
 • 12 880
 • 1

دانلود کتاب آموزش تعمیرات سخت افزاری Comptia A Plus Exam 220-801 & 802

دانلود کتاب آموزش تعمیرات سخت افزاری CompTIA A+ Study Guide edition 220-801 and 220-802

در این پست قصد داریم تا یکی دیگر از کتاب های آموزشی شرکت کمپتیا را به شما معرفی کنیم

این کتاب که به نام Comptia A+ exam 220 معروف است سعی دارد تا شما را با تعمیرات سخت افزاری آشنا کند و به نوعی اولین گام برای شروع شبکه محسوب می شود

در واقع تمام کسانی که به شبکه روی می آورند حداقل باید با تجهیزات و سخت افزارها آشنا باشند و مهارت عیب یابی اولیه آنها را داشته باشند

دانلود کتاب آموزش تعمیرات سخت افزاری Comptia A Plus Exam 220-801 & 802

 

و یا در صورت خراب شدن سخت افزار آن را شناسایی و قطعه مورد نظر را تعمیر و تا تعویض کنند

از جمله سرفصل هایی که در این آموزش ارائه خواهد شد عبارتند از :


Part I : CompTIA Exam 220-801
Chapter 1 : Motherboards, Processors, and Memory
Identifying Components of Motherboards
Identifying Purposes and Characteristics of Processors
Identifying Purposes and Characteristics of Memory
Identifying Purposes and Characteristics of Cooling Systems

Chapter 2 : Storage Devices and Power Supplies
Identifying Purposes and Characteristics of Storage Devices
Identifying Purposes and Characteristics of Power Supplies

Chapter 3 : Peripherals and Expansion
Installing and Configuring Expansion Cards
Identifying Characteristics of Connectors and Cables
Input Devices
Multimedia Input Devices
Output Devices

Chapter 4: Display Devices
Understanding Display Types and Settings
Understanding Video Standards and Technologies

Chapter 5 : Custom Configurations
Graphic and CAD/CAM Design Workstations
Audio/Video Editing Workstations
Virtualization Workstations
Gaming PCs
Home Theater PCs
Standard Thick Clients
Thin Clients
Home Server PCs

Chapter 6 : Networking Fundamentals
Understanding Networking Principles
Identifying Common Network Hardware

Chapter 7 : Introduction to TCP/IP
Understanding TCP/IP

Chapter 8 : Installing Wireless and SOHO Networks
Understanding Wireless Networking
Installing and Configuring SOHO Networks

Chapter 9 : Understanding Laptops
Understanding Laptop Architecture
Disassembling and Reassembling Laptops

Chapter 10 : Installing and Configuring Printers
Understanding Printer Types and Processes
Installing and Configuring Printers
Performing Printer Maintenance and Upgrades

Chapter 11 : Understanding Operational Procedures
Understanding Safety Procedures
Understanding Environmental Controls
Demonstrating Professionalism

Part II: 220-802
Chapter 12 : Operating System Basics
Understanding Operating Systems
Going Virtual

Chapter 13 : Operating System Administration
Interacting with Operating Systems
Administrative Tools
Disk Management

Chapter 14 : Working with Windows 7
Windows 7 Editions
Installing Windows 7
The Windows 7 Boot Sequences
Windows 7 Features
Windows 7 Administrative Tools
Unique Control Panel Utilities
Networking and Windows 7
Windows 7 System Performance and Optimization

Chapter 15 : Working with Windows Vista
Windows Vista Editions
Installing Windows Vista
The Windows Vista Boot Sequences
Windows Vista Features
Windows Vista Administrative Tools
Unique Control Panel Utilities
Networking and Windows Vista
Vista System Performance and Optimization

Chapter 16 : Working with Windows XP
Installing the Operating System
Upgrading the Operating System
Performing a Repair Install
The XP Boot Sequences
Windows XP Features
Windows XP Administrative Tools
Unique Control Panel Utilities

Chapter 17 : Security
Common Prevention Methods
Common Security Threats
Workstation Security Best Practices
Destruction and Disposal Methods
Securing a SOHO Wireless Network
Securing a SOHO Wired Network

Chapter 18 : Mobile Devices
Comparing Android to iOS
Network Connectivity and Email
Mobile Device Security
Larger Mobile Devices
Mobile Device Synchronization

Chapter 19 : Troubleshooting Theory, OSs, and Security
Understanding Troubleshooting Theory
Troubleshooting Operating Systems
Troubleshooting Security Issues

Chapter 20 : Hardware and Network Troubleshooting
Troubleshooting Core Hardware Issues
Troubleshooting Laptops, Printers, and Networking

ادامه خبر
 • 18 255
 • 5

دانلود کتاب آموزش دستورات کامندی جونیپر Juniper Command Line Guide

دانلود کتاب آموزش جونیپر Juniper Command Line Guide

در این پست قصد داریم تا اولین آموزش در خصوص پیکربندی تجهیزات جونیپر را  ارائه کنیم

جونیپر یکی از برند های معروف شبکه است که در خصوص شبکه و امنیت , تجهیزات خاصی همچون روتر و فایروال ارائه می کند

در اغلب پروژه های سطح بالایی که در کشور ما استفاده میشود از فایروال های جونیپر در لبه ی شبکه استفاده می شود

منظور از لبه شبکه قسمتی از شبکه است که تجهیزات آن قسمت , از یک سمت به طرف شبکه داخلی (پرایویت)  و از سمت دیگر به طرف اینترنت (پابلیک) قرار میگیرد

و در مورد مسیریاب اغلب سیسکو مورد استفاده است

دانلود کتاب آموزش دستورات کامندی جونیپر Juniper Command Line Guide

 

به دلیل قدرت بسیار بالای جونیپر قصد داریم تا از این پس برخی از پست های این وب سایت را به جونیپر و تجهیزات آن و همچنین سناریو های آن بپردازیم

در این آموزش نحوه پیکربندی تجهیزات جونیپر به صورت کامندی را ارائه خواهیم کرد

سرفصل های این آموزش عبارتند از :

دانلود کتاب آموزش دستورات کامندی جونیپر Juniper Command Line Guide

 

Volume 2 : Fundamentals
Chapter 1 : ScreenOS Architecture
Chapter 2 : Zones security juniper
Chapter 3 : Interfaces
Chapter 4 : Interface Modes
Chapter 5 : Building Blocks for Policies
Chapter 6 : Policies
Chapter 7 : Traffic Shaping
Chapter 8 : System Parameters

Volume 3 : Administration
Chapter 1 : Administration
Chapter 2 : Monitoring Security Devices

Volume 4 : Attack Detection and Defense Mechanisms
Chapter 1 : Protecting a Network
Chapter 2 : Reconnaissance Deterrence
Chapter 3 : Denial of Service Attack Defenses
Chapter 4 : Content Monitoring and Filtering
Chapter 5 : Deep Inspection
Chapter 6 : Intrusion Detection and Prevention
Chapter 7 : Suspicious Packet Attributes

Volume 5 : Virtual Private Networks
Chapter 1 : Internet Protocol Security
Chapter 2 : Public Key Cryptography
Chapter 3 : Virtual Private Network Guidelines
Chapter 4 : Site-to-Site Virtual Private Networks
Chapter 5 : Dialup Virtual Private Networks
Chapter 6 : Layer 2 Tunneling Protocol
Chapter 7 : Advanced Virtual Private Network Features
Chapter 8 : AutoConnect-Virtual Private Networks

Volume 6 : Voice-over-Internet Protocol
Chapter 1 : H.323 Application Layer Gateway
Chapter 2 : Session Initiation Protocol Application Layer Gateway
Chapter 3 : Media Gateway Control Protocol Application Layer Gateway
Chapter 4 : Skinny Client Control Protocol Application Layer Gateway
Chapter 5: Apple iChat Application Layer Gateway

Volume 7 : Routing
Chapter 1 : Static Routing
Chapter 2 : Routing
Chapter 3 : Open Shortest Path First
Chapter 4 : Routing Information Protocol
Chapter 5 : Border Gateway Protocol
Chapter 6 : Policy-Based Routing
Chapter 7 : Multicast Routing
Chapter 8 : Internet Group Management Protocol
Chapter 9 : Protocol Independent Multicast
Chapter 10 : ICMP Router Discovery Protocol

Volume 8 : Address Translation
Chapter 1 : Address Translation
Chapter 2 : Source Network Address Translation
Chapter 3 : Destination Network Address Translation
Chapter 4 : Mapped and Virtual Addresses

Volume 9 : User Authentication
Chapter 1 : Authentication
Chapter 2 : Authentication Servers
Chapter 3 : Infranet Authentication
Chapter 4 : Authentication Users
Chapter 5 : IKE, XAuth, and L2TP Users
Chapter 6 : Extensible Authentication for Wireless and Ethernet Interfaces

Volume 10 : Virtual Systems
Chapter 1 : Virtual Systems
Chapter 2 : Traffic Sorting
Chapter 3 : VLAN-Based Traffic Classification
Chapter 4 : IP-Based Traffic Classification

Volume 11 : High Availability
Chapter 1 : NetScreen Redundancy Protocol
Chapter 2 : Interface Redundancy and Failover

Volume 12 : WAN, DSL, Dial, and Wireless
Chapter 1 : Wide Area Networks
Chapter 2 : Digital Subscriber Line
Chapter 3 : ISP Failover and Dial Recovery
Chapter 4 : Wireless Local Area Network

Volume 13 : General Packet Radio Service
Chapter 1 :GPRS

Volume 14 : Dual-Stack Architecture with IPv6
Chapter 1 : Internet Protocol Version 6 Introduction
Chapter 2 : IPv6 Configuration
Chapter 3 : Connection and Network Services
Chapter 4 : Static and Dynamic Routing
Chapter 5 : Address Translation
Chapter 6 : IPv6 in an IPv4 Environment
Chapter 7 : IPSec Tunneling
Chapter 8 : IPv6 XAuth User Authentication
 

ادامه خبر
 • 18 424
 • 1